Soobe Kids – Oferta Pune
  • Soobe Kids

    Përshkrimi:
    • SOOBE është kompani e cila shtrihet në teritorin e Turqisë me mbi 100 dyqane. Në Kosovë do të filloj në Prishtinë dhe do të vazhdoj shtrirjen e saj në qytetet kryesore të Kosovës. SOOBE është kompani e cila ofron kushte dhe stabilitet të mirë për stafin i cili tregon suksese të vazhdueshme!!
    Pozicionet e lira ne kete kompani
  • Ka skaduar

  • Ka skaduar

  • Ka skaduar