Për ne | Oferta Pune

Për ne

logo3

Portali Ofertapune.net është krijiar për të ofruar qasje sa më të lehtë sa i përket ofertave të fundit për vende të lira pune. Ne kemi vendosur që tek ju të sjellim një web-faqe më kualitative me të cilën synojmë ta bëjmë ndërlidhjen e punëdhënësve dhe punëkërkuesve.

Eksperiencat e më hershme në fushën e teknologjisë na ndihmuan qe të krijojmë një portal i cili do të ofroj asistencë te vazhdueshme për personat qe janë duke ofruar punë apo kërkuar punë.

Portali ynë përmban disa opsione të cilat janë shumë lehtë te përdorshme për çdo njërin prej jush. Duke filluar nga dizajni shumë i këndshëm dhe i thjeshtë e deri tek postet e ndryshme që ne i bëjmë në mënyrë qe të ju ndihmojmë qe ta gjeni një pune e më pastaj te dini ta mbani atë.

Qëllimi ynë është qe kompanive t’i ofrojmë kandidat kualitativ për pozitat që ata kërkojnë dhe njëkohësisht t’i përgatisim të gjithë të interesuarit qe t’i plotësojnë kushtet bazë për të qenë të suksesshëm në punë. Ne përkujdesemi që në faqen tonë të publikojmë edhe artikuj që do të ndihmojnë në zhvillimin e karrierës përfshij këtu edhe intervista me ekspert të burimeve njerzore nga kompani të ndryshme.

OfertaPune.net së shpejti do të angazhohet edhe në mbajtjen e trajnimeve të ndryshme për të rinjët me anë të të cilave synojmë të i mësojmë personave që kërkojnë punë të orientohen sa më mirë në karrierat e tyre dhe të kenë sukses në profesionin që ata e zgjedhin.

14 komente ne “Për ne

Bashkangjitu ne diskutim

Fushat e obliguara për plotësim kanë shenjen *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.